Månadsrapport Enter Småbolagsfond november 2022

Räntemarknaden lyfte aktiemarknaden

Amerikansk inflation och ränta är fortsatt det som har mest påverkan på aktiemarknaden. Under november kom inflationsdata som visade en lägre ökningstakt än förväntat och att centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningarna. Långa räntor föll och kreditspreadar sjönk vilket medförde att globala aktiemarknader steg 5–10%. Även Stockholmsbörsen steg med 7% i november, med fördel för de större bolagen. Småbolagsindex (CSRX) steg med 6,4% och inom småbolagssegmentet utvecklades de större bolagen betydligt bättre än de mindre.

Enter Småbolagsfond A steg med 3,8% i november, vilket var lägre än jämförelseindex CSRX. Hittills i år är avkastningen –43,0%, – 41,5% de senaste 12 månaderna och +46,8% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är –30,2%, –28,0% och +17,6%.

Enter Småbolagsfond B steg med 3,9% i november, vilket var lägre än jämförelseindex CSRX. Hittills i år är avkastningen –42,6%, – 41,1% de senaste 12 månaderna och +39,0% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är –30,2%, –28,0% och +17,6%.

Enter Småbolagsfond C steg med 3,9% i november, vilket var lägre än jämförelseindex CSRX. Hittills i år är avkastningen –46,7%, – 45,3% de senaste 12 månaderna. Motsvarande för CSRX är –30,2% respektive 28,0%.

Stark rapportperiod för fondens innehav

Summerar vi rapportperioden för det tredje kvartalet så rapporterade ca 75% av fondens innehav resultat i linje med eller över förväntan. Resultaten växte i snitt med drygt 20%. Bäst bidrag till avkastningen i november kom från NCAB, Profoto, Lagercrantz och Lifco. Samtliga bolag rapporterade starka resultat för det tredje kvartalet, men anledningen till den starka avkastningen i månaden är främst den sentimentsförändring som lägre långränta medfört, vilket gynnat kvalitetsbolag med tillväxtpotential.

“Summerar vi rapportperioden för det tredje kvartalet så rapporterade ca 75% av fondens innehav resultat i linje med eller över förväntan.”

Potential i Embracer när frågetecken rätas ut

Sämst bidrag till avkastningen kom från Musti, Embracer, Karnov och Genova. Musti rapporterade sämre lönsamhet än väntat vilket satte stor press på aktien. Embracer sänkte sin resultatprognos för helåret 2022/23 och rapporterade ett svagt kassaflöde. Till det kommunicerades i vaga ordalag att bolaget har ett strategiskt partnerskap på gång och utvärderar att eventuellt dela upp bolaget i fler delar. Kombinationen av något svagare siffror och ökad osäkerhet kring bolagets strategi satte stor press på aktien då det råder negativt tolkningsföreträde i nuvarande klimat på aktiemarknaden. Vi ser dock goda möjligheter till att det strategiska partnerskapet kan leda till en bättre kassaflödesprofil för Embracer i närtid, vilket vore positivt.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.