Månadsrapport Enter Småbolagsfond oktober 2021

Månadsrapport Enter Småbolagsfond oktober 2021

Riskaptiten återvände till marknaden i oktober. Småbolagsindex (CSRX) steg med 6,4%. Rapportperioden är i full sving och utfallen får relativt stora utslag på aktiekurserna. Enter Småbolagsfond A steg med 7,5% i oktober. Avkastningen hittills i år är 37,5% och 69,1% för de senaste 12 månaderna. Enter Småbolagsfond B steg med 7,6% i oktober. Avkastningen hittills i år är 36,2% och 66,0% för de senaste 12 månaderna. Motsvarande utveckling för vårt jämförelseindex (CSRX) är 6,4%, 28,7% och 50,4%.

Utfallet av rapportperioden har hittills överlag varit positivt där många av innehaven har levererat en vinsttillväxt om 20–40% jämfört med föregående år. Mips sticker ut med en dubblering av vinsten jämfört med ett starkt Q3 2020. Marknaden för cykelhjälmar är fortsatt stark och Mips kommer in hos fler tillverkare med sin teknologi. De förvärvande industribolagen Lifco, Addtech, Indutrade och Lagercrantz har alla rapporterat kraftig resultattillväxt i kvartalet. Sdiptech stack ut på den motsatta sidan med negativ organisk resultattillväxt. Den förklaras dock till stor del av exceptionellt hög marginal i jämförelseperioden och vi är inte oroliga för den underliggande trenden i bolaget.
Concentric var månadens största bidragsgivare efter förvärvet av EMP som stärker deras position mot elektriskt drivna fordon. Förvärvet ökar dessutom omsättningen med ca 50% och resultatet med ca 20%.

På den negativa sidan har vi e-handlarna som utvecklats svagt. BHG, Pierce och Desenio sjönk samtliga kraftigt i oktober. Resultaten för BHG och Pierce pressades av höga logistikkostnader vilket resulterade i svag lönsamhet i kvartalet. Desenio har tagit bort sin helårs-guidance efter att försäljningen inte levde upp till förväntan. Analytikernas resultatprognos för 2021 har halverats mot nivån vid börsintroduktionen och aktien är ner ca 75% från introduktionspriset. Vi har en liten position kvar i Desenio då vi bedömer att den långsiktiga tillväxtpotentialen är fortsatt god. Kortsiktigt är risken dock stor då förtroendet för bolaget är lågt efter de senaste resultaten.

 

“Utfallet av rapportperioden har hittills överlag varit positivt där många av innehaven har levererat en vinsttillväxt om 20–40% jämfört med föregående år.”

Jon Hyltner

Öppnas i ny flik

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.