Månadsrapport Enter Småbolagsfond oktober 2022

Kraftig uppgång i oktober trots högre räntor

Trots att den uppmärksammade amerikanska långräntan steg i oktober så steg även börsen. Carnegie Small Cap index (CSRX) steg med 7,1%. Det var dock en stor spridning i avkastning. Flertalet bolag presenterade resultat över förväntan för det tredje kvartalet, vilket gav bränsle till nedtryckta aktiekurser. Sinch steg hela 72% i oktober efter en positiv vinstvarning, men aktien är fortfarande ner 78% i år. Flertalet bolag som rapporterade sämre resultat än väntat straffades hårt. Överlag hade drygt en tredjedel av bolagen inom CSRX negativ avkastning i oktober. Marknadsklimatet är fortsatt spänt.

Enter Småbolagsfond A steg med 4,1% i oktober, vilket var lägre än jämförelseindex CSRX. Hittills i år är avkastningen –45,1%, –40,7% de senaste 12 månaderna och +54,4% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är –34,4%, –30,1% och +16,9%.

Enter Småbolagsfond B steg med 4,1% i oktober, vilket var lägre än jämförelseindex CSRX. Hittills i år är avkastningen –44,8%, –40,4% de senaste 12 månaderna och +46,8% de senaste tre åren. Motsvarande för CSRX är –34,4%, –30,1% och +16,9%.

Enter Småbolagsfond C steg med 4,1% i oktober, vilket var lägre än jämförelseindex CSRX. Hittills i år är avkastningen –48,7% och –44,7% de senaste 12 månaderna. Motsvarande för CSRX är –34,4% och–30,1%.

Imponerande leverans från Addnode och Vitec

Bäst bidrag till avkastningen i oktober gav Addnode, Avanza och Vitec. Samtliga bolag överträffade förväntan för tredje kvartalet. Addnode ökade försäljningen med 75%, varav 23% organiskt, och vinsten per aktie mer än dubblades. Bolagets mjukvara är kritisk för deras kunder och vi bedömer att efterfrågan kommer vara motståndskraftig i sämre tider.

Vitec, som också är ett mjukvarubolag, rapporterade 33% högre försäljning och 47% högre rörelseresultat. Bolaget har inflationsjustering i sina kontrakt vilket gynnar dem i en höginflationsmiljö. Avanza rapporterade mindre imponerande siffror då den allmänt lägre börsaktiviteten sätter press på kärnverksamheten. Men resultatet för tredje kvartalet var 17% bättre än väntat på grund av större positiv påverkan från högre räntor. Ett högre ränteläge kommer gynna bolaget framåt.

“Bäst bidrag till avkastningen i oktober gav Addnode, Avanza och Vitec. Samtliga bolag överträffade förväntan för tredje kvartalet.”

Oro kring spelsläpp pressar Embracer

Sämst bidrag till avkastningen kom från Embracer, Addtech och Balder. Embracer har fått sänkta prognoser på grund av nya spel som inte sålt enligt förväntan, vilket pressat kursen. Balderaktien sjönk till följd av allmänt svagt sentiment för fastighetssektorn i kombination med oro för omfinansiering av skulder. En oro som späddes på av Moody’s som utvärderar om Balders kreditbetyg ska nedgraderas. Addtech-aktien sjönk trots ett resultat som ökade 37% och slog marknadens prognoser, något förvånande.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.