Månadsrapport Enter Småbolagsfond oktober 2023

Månadsrapport Enter Småbolagsfond oktober 2023

Positiva nyansskillnader på en pressad börs

Stigande amerikanska långräntor satte återigen press på aktiemarknaderna världen över. Från svenskt perspektiv gick Stockholmsbörsen ned med 3,5 % i oktober. Carnegie Small Cap index (CSX) nedgång om 3,2 % var något mindre än för de stora bolagen. Överlag är det fortsatt negativt sentiment i marknaden, men vi kan ana vissa förbättringar. Kvartalsrapporter för det tredje kvartalet som överraskat positivt har också belönats med kursuppgångar – något som var mer sällsynt under rapportperioden för det andra kvartalet. Utfallet av rapportperioden för det tredje kvartalet har hittills varit positivt då merparten av bolagen överträffat förväntan och rapporterat en hälsosam vinsttillväxt.

Bra start på rapportperioden

Enter Småbolagsfond A gick ned med 2,1 % vilket var en dryg procent bättre än CSX. Hälften av fondens innehav har rapporterat resultat för det tredje kvartalet, och ca 90 % varit i linje eller bättre än förväntat. Vitec sticker ut på den positiva sidan med ytterligare ett starkt rörelseresultat som växte med 49 % i kvartalet. Aktien gick däremot ned med 13 % i oktober vilket återigen belyser svårigheten i att förutspå kortsiktiga aktierörelser. Nordnet och AAK:s starka rapporter gav dock förväntat gensvar i aktiekurserna och bidrog positivt till fondens avkastning under månaden.

”Hälften av fondens innehav har rapporterat resultat för det tredje kvartalet, och ca 90 % har varit i linje eller bättre än förväntat. Vitec sticker ut på den positiva sidan med ytterligare ett starkt rörelseresultat som växte med 49 % i kvartalet.”

Tillfälliga dippar i portföljen

Mips och Mildef rapporterade sämre resultat än väntat. Positionen i Mips har vi tagit ner till en låg nivå då den kortsiktiga efterfrågan från lagersituationen bland dess kunder inom främst cykel är svårbedömd. Långsiktigt tror vi dock att Mips kommer växa kraftigt i och med att deras säkerhetslösning kommer in på allt fler hjälmmärken. Resultatet från Mildef, ett förhållandevis nytt innehav i fonden, var svagt på i princip samtliga viktiga poster – orderingång, marginal och kassaflöde inkluderat. Mildef är dock ett litet bolag där resultaten naturligt skiftar mycket mellan kvartalen, vilket gör oss mindre oroliga för en enskild svag period. Vi bedömer att ökade anslag till försvarsindustrin kommer att driva hög efterfrågan på bolagets produkter över lång tid framöver och då borde marginaler, kassaflöden och aktien följa med. Ser vi till Mildefs utveckling de senaste 12 månaderna är den mycket positiv.

Höglönsamma Paradox nytt innehav

Avslutningsvis har fonden ett nytt innehav i data/tv-spelsbolaget Paradox. Även Paradox har en verksamhet som svänger mycket mellan kvartalen och vi ser det som lämpligt att utvärdera bolaget på rullande 12-månadersresultat och längre. Finansiellt har Paradox över tid haft starka nyckeltal med en avkastning av sysselsatt kapital mellan 30–40 % och en tillväxttakt om 15–30 % per år. Nyckeln till framgång ligger i att Paradox lyckats skapa mycket populära spel som spelas länge och där DLC:s – extra nedladdningsbart material – frekvent släpps till försäljning. Detta skapar en bra spelupplevelse och löpande intäkter för Paradox. Resultatet för det tredje kvartalet var dock åt det svagare hållet för bolaget, vilket har satt kortsiktig press på aktien som nu handlas på historiskt låga nivåer – ett gott utgångsläge för vår investering.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.