Månadsrapport Enter Småbolagsfond september 2021

Månadsrapport Enter Småbolagsfond september 2021

Månadsrapport Enter Småbolagsfond september 2021

I september steg den amerikanska tioåriga räntan något och återigen infann sig viss inflationsoro på marknaden. Räntekänsliga fastighetsaktier och tillväxtaktier utvecklades också sämst. Carnegie Small Cap Index
(CSRX) gick ned 8,3% under månaden.

Enter Småbolagsfond A backade med 8,4% och Enter Småbolagsfond B backade med 8,6% i september. Givet att fonden är inriktad mot tillväxtbolag är vi förhållandevis nöjda med en avkastning i linje med marknaden i september, då det var en tydlig rotation mot värdeaktier. Enter Småbolagsfond A har stigit med 27,9% hittills i år och 51,0% de senaste tolv månaderna. Enter Småbolagsfond B har stigit med 26,6% hittills i år och 47,3% de senaste tolv månaderna. Motsvarande avkastning för jämförelseindex (CSRX) är 21,0% och 30,9%.

Fyra innehav steg i september. Två av dessa, Knowit och IAR, sålde vi under månaden. Nordnet redovisade återigen stark kundtillväxt vilket sannolikt bidrog positivt till kursen. Swedencare steg utan några större nyheter.
Nedgångarna i övriga bolag var främst sentimentsstyrda och påverkade av den rotation mot värdeaktier som pågick under månaden. Störst negativt bidrag kom från Instalco, Embracer, BHG och Sagax. BHG har pressats av ett allmänt negativt sentiment för e-handlare. Utöver det har förväntan för Q3-resultatet tagits ned då det finns en risk för att högre kostnader för inköp inte kan kompenseras för med prishöjningar. Detta då konkurrenter som bland annat IKEA jobbar med prislistor som endast ändras ett par gånger om året. I och med att BHG är noga med att ligga lika lågt i pris inom dessa kategorier som konkurrenterna finns det en tydlig risk att marginalen pressas i Q3.

Aktiviteten inom börsintroduktioner är fortsatt hög. Vi deltog i introduktionen av CTEK. Bolaget har en stark position inom laddare för 12- och 24-voltsbatterier till konsument och lönsamheten är god. Mest intressant är bolagets satsning inom elbilsladdare, ett segment som rimligen kommer att växa kraftigt i många år och har god lönsamhetspotential.

 

“Aktiviteten inom börsintroduktioner är fortsatt hög. Vi deltog i introduktionen av CTEK. Bolaget har en stark position inom laddare för 12- och 24-voltsbatterier till konsument och lönsamheten är god.”

Jon Hyltner

Öppnas i ny flik

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.