Månadsrapport Enter Småbolagsfond september 2022

Spännande öppningar på en pressad marknad

Utvecklingen på de finansiella marknaderna i september fortsatte på samma spår som augusti avslutades, med stigande volatilitet och minskad riskaptit. Centralbankerna har som förväntat höjt räntorna under månaden. Riksbanken höjde räntan med 1 % och de kommer troligen att göra en större höjning på nästa möte också. Även amerikanska FED och ECB höjde under månaden kraftigt styrräntorna. Samtidigt pekar fler och fler konjunktursignaler mot att vi går mot en kraftig inbromsning. Flera bolag, framför allt med konsumentrelaterade produkter, har kommit ut med vinstvarningar.

Ränteutvecklingen märks på marknaden

Stockholmsbörsen backade med 7,3% (SIXPRX) och småbolag med 11,2% (CSRX). Sämst utveckling stod fastighetssektorn för med en nedgång om 18% medan finans klarade sig bäst med en nedgång om ett par procent. Utslag av ränteutvecklingens påverkan på marknaden.

Enter Småbolagsfond A gick ned med 13,1% i augusti vilket tar nedgången till 47,3% hittills i år, –38,7% de senaste tolv månaderna och +53,1% de senaste tre åren. Motsvarande för jämförelseindex (CSRX) är –38,7% i år, –30,6% de senaste tolv månaderna och +12,8% de senaste tre åren.

Enter Småbolagsfond B gick ned med 13,0% i augusti vilket tar nedgången till 47,0% hittills i år, –38,4% de senaste tolv månaderna och +45,6% de senaste tre åren.

Enter Småbolagsfond C gick ned med 13,0% i augusti vilket tar nedgången till 47,0% hittills i år. Motsvarande för jämförelseindex (CSRX) är –38,7% i år.

“IAR Systems är ett nytt innehav sedan i somras. Bolaget är ett höglönsamt bolag inom programvara för programmering av processorer i inbyggda system och borde gynnas av att allt fler produkter blir uppkopplade till nätet.”

Lovande nytt innehav i fonden

Bäst bidrag till fondens avkastning kom från IAR Systems och Cedergrenska. IAR Systems är ett nytt innehav sedan i somras. Bolaget är ett höglönsamt bolag inom programvara för programmering av processorer i inbyggda system och borde gynnas av att allt fler produkter blir uppkopplade till nätet. Bolaget bytte ledning i slutet av 2021 och har gjort en översyn av produkter och processer, vilket förhoppningsvis ska bidra till förbättrad effektivitet. Givet hög bruttomarginal blir utväxlingen på nyförsäljningen stor. Cedergrenska som bedriver friskoleverksamhet påverkas positivt av den nya regeringen som är mer positivt inställd till friskolor.

Dipp för fastigheter i september

Sämst bidrag till avkastningen kom från Genova och Addnode. Genova pressades av att hela fastighetssektorn gick ned. Nedgången i Addnode beror främst på negativt sentiment, ingen väsentligt ny bolagsinformation har kommit ut.
I september har vi avyttrat innehaven i BHG group och Revolution Race.

Träffa förvaltaren
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.