Månadsrapport Enter Småbolagsfond september 2023

Månadsrapport Enter Småbolagsfond september 2023

Operationellt starka bolag på en svag börs  

September har en tendens att vara en svag månad för aktiemarknaden och var så även denna gång. Lett av breda nedgångar på den amerikanska börsen backade Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 2,0 %. Återigen utvecklades småbolag sämre då Carnegie Small Cap index sjönk med 3,8 % jämfört med OMX30 som endast gick ned med 1,3 %. Räntan var den främsta drivaren bakom nedgången. Räntan på en amerikansk 10-årig statsobligation steg med 50 baspunkter till 4,6 % mot bakgrund av retoriken från den amerikanska centralbanken om att styrräntan kommer hållas hög under en längre period för att säkerställa att inflationen bromsas in mot målet.

Nytt liv i för kapitalanskaffningar

På den svenska marknaden har flera kapitalanskaffningar inom den pressade fastighetssektorn ägt rum. Både emissioner av obligationer och nytt aktiekapital. Det planeras även för ett flertal börsintroduktioner vilket är tecken på att den delen av marknaden börjar komma till liv igen.

Likviditeten för handel av svenska småbolagsaktier är dock fortsatt låg, vilket sannolikt förklarar en stor del av den svagare avkastning svenska småbolag haft jämfört med de stora i närtid. Olika sentimentsindikatorer är även de på mycket låga nivåer. Riskaversionen bland investerarkollektivet är för närvarande stor.

Framöver kommer det bli tydligt vilka bolag som verkligen kan försvara sina priser. Bolagen vi investerat i har typiskt sett starka positioner i mindre nischer, och vi bedömer att de operationellt kommer att klara kommande tuffare ekonomiska klimat relativt väl.”

Innehav väl rustade för tuffa tider

Enter Småbolagsfond backade med 6,4 % i september. Nyheter från innehaven i fonden har varit få och nedgången förklaras främst av negativt sentiment kring småbolag i allmänhet. Våra dialoger med bolagen under månaden pekar fortsatt på samma bild som tidigare. Efterfrågan inom nybyggnation är svag, konsumenten är försiktig och lagerjusteringar påverkar industrin. Efterfrågan inom industrin är extra svårtolkad då många bolag fortfarande betar av gamla orderböcker vilket håller upp försäljningen i dagsläget. Men om inte nya order kommer in i närtid kommer sannolikt försäljningen backa på bred front i närtid även inom industrin.

I takt med att efterfrågan blir svagare kommer sannolikt de flesta bolagen se över sina leveranskedjor och göra allt de kan för att pressa priser på sina inköp. Framöver kommer det bli tydligt vilka bolag som verkligen kan försvara sina priser och vilka som kommer tvingas att sänka. Bolagen vi investerat i har typiskt sett starka positioner i mindre nischer, och vi bedömer att de operationellt kommer att klara kommande tuffare ekonomiska klimat relativt väl.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.