Månadsrapport Enter Sverige april 2022

Under april månad var många olika rörliga delar i spel: inflation, räntehöjningar, problem med försörjningskedjor, COVID-19-lockdowns i Kina och kriget i Ukraina. Tillväxtaktier och konsumentrelaterade sektorer var under press. Sektorer som gynnas av högre räntor utvecklades positivt och det omvända gällde för sektorer med negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är att banksektorn steg knappt 10 % i april medan fastighetssektorn gick ned med drygt 15 %. Riksbanken höjde reporäntan med 25 baspunkter och i USA har räntan för en amerikansk 10-årig statsobligation stigit till knappt 3 %.

Övervägande positiva resultat

Över hälften av fondens innehav har rapporterat sina resultat för det första kvartalet och merparten av dem är goda. Framför allt har industribolagen på ett imponerande sätt lyckats navigera i denna utmanande miljö – både vad gäller försörjningskedjor och att höja priser till kund för att kompensera för högre råmaterialkostnader. De olika tematiska delarna har dock fortsatt stor inverkan på kurserna.

Oväntat stark utveckling för fondinnehav

Enter Sverige A tappade 7,11 % , Enter Sverige B tappade 7,08 %  och Enter Sverige C tappade 7,08 % i april medan fondens jämförelseindex, OMXS50EW, gick ned med 4,23 %. Mer än två tredjedelar av tappet förklaras av aktiekursutvecklingen i Medicover (–18 %), Embracer (–17 %) och Nent (–15 %). De som presterade bäst var SEB, AstraZeneca och Electrolux.

Medicovers kvartalssiffror var bättre än vad marknaden förväntade, både vad gäller försäljning och resultat. De tre huvudmarknaderna – Polen, Indien och Tyskland – utvecklades starkt och den organiska försäljningstillväxten för hela koncernen blev hela 14 % för de första tre månaderna. Nämnvärt är att bolagets intäkter till 80 % är privatfinansierade och att endast 20 % kommer från offentliga medel. Resultatet före av- och nedskrivningar låg på samma nivå som året innan. Aktiemarknadens fokus har däremot varit på verksamheten i Ukraina som 2021 svarade för 9 % av bolagets omsättning. Utsikterna där för året är förstås osäkra. Bolaget tog också en nedskrivning på drygt 5 MEUR för blodcentraler som förstörts eller är utom kontroll. Verksamheten bedrivs fortfarande i större delen av landet även om aktiviteten är avsevärt lägre än tidigare.

“Medicovers kvartalssiffror var bättre än vad marknaden förväntade, både vad gäller försäljning och resultat. De tre huvudmarknaderna – Polen, Indien och Tyskland – utvecklades starkt och den organiska försäljningstillväxten för hela koncernen blev hela 14 % för de första tre månaderna. “

778 000 nya kunder

Kursutvecklingen i Nent har till största delen styrts av den negativa utvecklingen i det USA-noterade Netflix, som gick ned med cirka 50 % i april. Nent har ändå rapporterat ett resultat väl i linje med marknadens förväntningar. Den största positiva överraskningen var det starka kvartalsvisa kundintaget i Viaplay som ökade med 778 000 nya kunder. Den lyckade lanseringen av Viaplay i Nederländerna i mars stod för den största delen. Under kvartalet har man tecknat ett viktigt distributionsavtal med Tele2 där Viaplay kommer att vara en del av samtliga Tele2:s betal-TV-erbjudanden framöver.

Jättekliv på spelmarknaden

Embracer, som har ett brutet räkenskapsår, rapporterar sitt helårsresultat först senare i maj. I dagarna annonserade bolaget att de avser förvärva tre studios i Nordamerika med totalt cirka 1 100 anställda. Förvärvet inkluderar stora kända spel som exempelvis Tomb Raider. Efter förvärvet har Embracer 124 studios sammanlagt 14 000 anställda varav 10 000 är spelutvecklare. Det gör dem till en av de stora spelutvecklarna i världen.

Stabilt för SEB

SEB rapporterade en fin Q1-rapport med räntenetto och provisionsintäkter som slog förväntningarna samtidigt som kostnaderna hölls på en konservativ nivå. En del av den positiva utvecklingen för banken bedömer vi kan vara knuten till ökade kreditfaciliteter för finansiering av högre lagernivåer hos framför allt industribolagskunder. Överlag är SEB också en kandidat som gynnas av högre räntenivåer.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.