Månadsrapport Enter Sverige april 2024

Bra utfall i rapportsäsongen för portföljen

Under april månad återspeglades mer negativa tongångar kring amerikansk inflation i att den 10-åriga amerikanska statsobligationen steg ca 40 punkter. Marknaden prisar nu endast in ca 35 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024, jämfört med 150 punkter i slutet av december. Inflationsdata i Eurozonen och Sverige har dock kommit in lägre än den amerikanska.

Marknaden prisar därför in en första räntesänkning från ECB och Riksbanken under tidig sommar jämfört med september från FED. MSCI World var ned ca 3 % under månaden och S&P500 ca 4 %. Merparten av portföljens bolag har rapporterat sina Q1-siffror och över lag har det sett bra ut i förhållande till förväntningarna. 40 % av våra bolag har rapporterat rörelseresultat över förväntan, 30 % under förväntan och 30 % i linje med förväntan.

Uppåt för Enter Sverige A och C i april

Enter Sverige A steg med 1,2 % och Enter Sverige C med 1,3% under månaden. Samtidigt steg fondens jämförelseindex SIXPRX endast med 0,3 %. Medicover, AAK och Embracer bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet medan Addtech, Balder och JM bidrog minst.

Starka rapporter och gynnsamma trender

Under månaden rapporterade Medicover en stark rapport för första kvartalet. Efter en period med kraftiga investeringar tror vi fortsatt att högre volymer och kapacitetsutnyttjande kommer att leda till kraftigt förbättrade marginaler. Vi förutspår en hög dubbelsiffrig vinsttillväxt de kommande åren.

Atlas Copco presenterade också en stark rapport med en orderingång som var klart högre än marknadens förväntningar. Industriteknikdivisionen ökade organiskt 3 % tack vare stark orderingång från generell industri. Detta indikerar att Atlas tar marknadsandelar då flertalet andra verkstadsbolag rapporterat negativ tillväxttakt i orderboken. De senare årens investeringar inom forskning och utveckling gör att Atlas gynnas av de starka trender som finns inom energitransmission, elektriska fordon och industriautomation. Atlas gynnas även av förbättrat sentiment för halvledare och en starkare industricykel.

Efter en tid med svagare tillväxt rapporterade Husqvarna en organisk tillväxt på 2 % för Gardena-divisionen, främst inriktad på trädgårdsmarknaden för konsumenter. Bolaget ser generellt mer positivt på kommande kvartal och den viktiga införsäljningsperioden under våren har startat bra. Husqvarna levererade ett starkt kassaflöde då lagersituationen med tidigare stora volymer hos återförsäljare har normaliserats. Bolagets försäljningsmix med större exponering mot produkter med högre marginaler har utvecklats positivt. Framför allt i Nordamerika där professionella robotgräsklippare växte tvåsiffrigt.

”Merparten av portföljens bolag har rapporterat sina Q1-siffror och över lag har det sett bra ut i förhållande till förväntningarna. 40 % av våra bolag har rapporterat rörelseresultat över förväntan, 30 % under förväntan och 30 % i linje med förväntan.”

Nya strategier och positioner

Efter att Embracer i mars meddelade om två stora avyttringar – Saber och Gearbox – kommunicerades i april att bolaget även kommer att delas upp i tre delar: Asmodee (förläggare och distributör av brädspel), Coffee Stain & Friends (indie- och A/AA-PC-/konsolspel) och Middle-earth Enterprises & Friends (AAA-PC-/konsolspel). Steg för steg löser bolaget sin skuld- och kassaflödesproblematik och synliggör via de senaste strategiska initiativen underliggande värden. Aktien är sedan botten i mars upp över 80 %.

Under april månad tog vi en position i fastighetsbolaget Sagax. Dess exponering mot lätt industri och logistikfastigheter tror vi kommer att vara gynnsam under en överskådlig tid. Bolaget har dessutom en riskdiversifiering via exponering i ett antal olika länder i Europa. Avkastningen på fastigheterna är relativt hög och skuldsättningsgraden är under 50 %. Dessutom har bolaget ett avkastningsmål på eget kapital över 15% och vi tror att Sagax kan växa vinsten med höga procentuella tal.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.