Månadsrapport Enter Sverige augusti 2022

Välkomna ljusglimtar från naturlig energi

Volatiliteten på de finansiella marknaderna fortsätter med inflation och räntor som det övergripande temat. En exceptionell volatilitet för den amerikanska långräntan –USA:s tioåriga statsobligation – som pendlat mellan 3,5 % och 2,8 % under de senaste månaderna har lett till stora slag. Efter återhämtning under juli föll aktiemarknaden åter under augusti, främst bland tillväxtorienterade tillgångar. Centralbanker över hela världen signalerade fortsatta åtstramningar För att stävja inflationstrycket och globala inköpschefsindex pekar mot en allmän inbromsning av ekonomin.

Det hettar till på hemmaplan

I Sverige är valrörelsen i full gång och olika utspel om ersättningar för höga elpriser haglar. Risken finns att de höga priserna och stora elprisskillnaderna mellan södra och norra Sverige kommer att påverka företagen negativt. En ytterligare omständighet är att reaktor 4 i kärnkraftverket Ringhals inte kommer kunna startas om efter sitt årliga sommarunderhåll som planerat, då en beståndsdel gått sönder under återstarten. Europeiska gaspriser trendade ännu högre under månaden samtidigt som volatiliteten var hög.

Enter Sverige A sjönk med 8,4 %,  Enter Sverige B sjönk med 8,4 % och Enter Sverige C sjönk med 8,4 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 7,2 %.

K2A, Investor och SEB bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet under augusti medan Troax, Embracer och Addtech bidrog minst.

“Givet den nuvarande europeiska el- och energiproblematiken tror vi att NIBE som bolag och dess produkter kommer att vara en ännu viktigare pusselbit för att uppnå en bättre energieffektivitet i samhället.”

Viktig spelare i energiomställningen

NIBE rapporterade en solid Q2-rapport med en organisk tillväxt om 15 % i årstakt. Dessutom meddelade bolaget att försörjningsproblematiken kring komponenter gradvis blir bättre, att orderboken är den största i bolagets historia och att bolagets prishöjningar under juli nu är helt implementerade. Givet den nuvarande europeiska el- och energiproblematiken tror vi att NIBE som bolag och dess produkter kommer att vara en ännu viktigare pusselbit för att uppnå en bättre energieffektivitet i samhället.

Troax rapporterade en stark försäljning som var högre än förväntat. Marginalen var dock lägre då höga råmaterialpriser i början på året har viss eftersläpning och inte fullt kompenserats mot kund. Orderingången påverkades av att större projekt inom automatiserade lager har minskat i antal i främst Nordamerika.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.