Månadsrapport Enter Sverige augusti 2023

Svag börsutveckling men minskad inflationstakt

Precis som i juli var Stockholmsbörsen i augusti Nordens svagaste marknad. De större bolagen i OMXS30 utvecklades bättre (–2,9 %) än småbolagsindex CSX Sweden (–4,4 %). Även världens breda index såg negativa utvecklingar med eg S&P500 –1,6 %. Inflationstakten fortsätter att minska, med exempelvis amerikanska kärninflationen på 3,2 % mot förväntade 3,3 %. 10-åriga statsobligationer hade blandade utvecklingar med eg Tyskland –0,02 %, Sverige +0,22 % och USA +0,16 %.

Motvind för Enter Sverige A, B och C under månaden

Enter Sverige A och B sjönk med 4,0 % och Enter Sverige C med 3,9 % i augusti, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 3,7 %. AAK, SEB och Securitas bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet medan Husqvarna, Embracer och NIBE bidrog minst.

Lärorikt bolagsmöte och satsning på fastigheter

I augusti rapporterade innehaven Troax, NIBE och Embracer kvartalssiffror. De förstnämnda hade en rapport i linje med förväntansbilden medan de två sistnämnda var något svagare. Estimatförändringarna blev små och förändrar inte vår långsiktiga bild av bolagen.

Vi deltog på EQT:s möte med deras större aktieägare, ett årligt event där bolagets ledningsgrupp och styrelseordförande är närvarande. Att vara ägare i ett bolag är ett ständig lärande. Vi fick bland annat en djupare kunskap om hur EQT använder sig av avancerad AI-teknik för att öka kvaliteten i sitt beslutsfattande. Det krattades också för partners lock-up i höst som rimligtvis kommer att skapa ett större utbud av aktier i EQT.

Under augusti gick vi även in i fastighetsbolaget Balder. Den nordiska bostadsmarknaden befinner sig i ett prekärt läge med substantiellt högre räntor och det är svårt att veta hur länge detta håller i sig. Men när uppgången i marknadsräntorna avtar – förhoppningsvis under hösten – tror vi att fastighetsvärdena kommer att stabilisera sig och investeringsviljan återkomma. Givet Balders storlek i marknaden, deras tillgång till byggrätter, låga värdering och förhållandevis adekvata tillgång till finansiering via bank och obligationsmarknaden, tror vi att aktie-caset är starkt på medellång sikt.

”Under augusti gick vi även in i fastighetsbolaget Balder. Givet deras marknadsstorlek, tillgång till byggrätter, låga värdering och förhållandevis adekvata tillgång till finansiering via bank och obligationsmarknaden, tror vi att aktie-caset är starkt på medellång sikt.”

Några ord om vikten av en bra ledning – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I förra månadskommentaren gick vi igenom skalbarhet som en av våra faktorer för att långsiktigt hitta bra bolag. Nu tar vi en titt på vikten av en bra ledning. Denna parameter är något mer diffus än många av de andra faktorerna vi följer, men vi graderar ändå detta på en femgradig skala för våra innehav och presumtiva aktiekandidater. I och med att ett bolags stora beslut alltid tas av dess ledning är parametern nog så viktig jämfört med annat. I ledningsfrågan värderar vi och uppskattar framför allt ärlighet, förmågan att leda och inspirera de anställda, kunskap om bolaget, förmågan att överprestera i förhållande till förväntningar och ”skin in the game” via stort aktieägande i bolaget.

Utöver vikten av en bra ledning, skalbarhet, återkommande försäljning, starka ägare, vinsttillväxt, (hög) avkastning på kapital och konkurrenskraft, tittar vi även på hållbarhet för att utvärdera bolag. Det blir temat för september månad.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.