Månadsrapport Enter Sverige december 2022

Med positiv tillförsikt framåt

Inflationsstatistik, ränta, energi, geopolitik och recessionsoro inför 2023 var fortsatt i fokus för aktiemarknaden under december. Under månaden höjde Amerikanska FED räntenivån med ytterligare 0,5 procentenheter vilket även europeiska ECB och brittiska BoE gjorde.

Enter Sverige A, B och C sjönk med 3,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 2,7 %.  Embracer, AAK och Securitas bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet under månaden medan Hexagon, Medicover och Husqvarna bidrog minst.

2022 var ett i alla meningar extraordinärt år. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10 %, FED-räntehöjningar på 425 punkter (under endast sju möten) samt ett krig i Europa. Vi lägger nu 2022 bakom oss och blickar med tillförsikt in i 2023.

Många frågar vad vi tror om makrot under kommande månader. Vi svarar ödmjukt att det är svårt att förutspå en exakt makroutveckling, beroende på att det är så extremt pass många variabler som måste tas i beaktande. Året 2022 är ett bra exempel på detta. Vi har däremot antaganden och förväntningar om 2023 – en riktning som vi förutspår. Vi antar exempelvis att den geopolitiska oron fortsätter, att världsekonomin kommer att ha en låg tillväxt (med Europa nära nollan) men att inflationen kommer ner tack vare baseffekter och att världens försörjningskedjor fortsätter att förbättras. Med det sagt kan vi med säkerhet säga att 2023 kommer att innehålla ett antal parametrar – positiva och negativa – som vi just nu inte har på vår radar.

Med långsiktighet som ledsagare

Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan kontrollera – det vill säga vilka bolag vi är ägare i. Vår förvaltningsfilosofi på Enter är som alltid att hitta långsiktigt bra bolag. Detta är baserat på parametrarna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. Inget bolag har allt, men över tid tror vi att kvalitetsbolag har flera gemensamma nämnare: hållbarhet, hög lönsam tillväxt, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare.

“Ett nytt innehav i portföljen är Assa Abloy, global ledare inom accesslösningar. Två tredjedelar av företagets produkter finns inom eftermarknaden (renovering, utbyten, etc.). Då produkterna ofta är ”must-have” har de en god prishöjningsförmåga.”

Historiskt starkt bolag i portföljen

Ett nytt innehav i portföljen är Assa Abloy, global ledare inom accesslösningar. Två tredjedelar av företagets produkter finns inom eftermarknaden (renovering, utbyten, etc.). Då produkterna ofta är ”must-have” har de en god prishöjningsförmåga. En hög tillväxt kommer från elektromekaniska lås som nu står för ca 30 % av omsättningen. Via dessa produkter möjliggörs också ökande återkommande intäkter för licenser och mjukvara (cirka 5 % av den totala försäljningen). Värderingen för bolaget har under 2022 sjunkit betydligt till nära ett nioårslägsta. Trots att vi och marknaden förväntar oss en sättning inom nybyggnation som påverkar bolaget negativt har Assa Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga genom alla cykler. Medvind från lägre råmaterialkostnader bidrar positivt in i 2023. Bolagets höga avkastning på kapital och relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för långsiktig kvalitet.

Tack för stunden, H&M

Under månaden har vi sålt av vårt innehav i H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket på två miljarder kronor för att minska kostnader har vi kommit till slutsatsen att det är svårt att se någon större uppsida i bolagets nuvarande affärsmodell. H&M är pressat från flera olika håll kostnads- och konkurrensmässigt. Enligt oss har de fastnat i en alltför låg prisposition i linje med konkurrenter som Inditex/Zara och Uniqlo, samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein tar stora marknadsandelar. Vi tror att en möjlig väg framåt för H&M kan vara att trycka på fullt ut med en hållbar agenda (100 % eco labeling) och samtidigt förflytta bolaget till en premiumposition med högre pris. Denna väg framåt kan förändra vår bild av bolaget, men just nu har vi klivit av.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.