Månadsrapport Enter Sverige maj 2022

Enter Sverige A tappade 1,6 % i maj och Enter Sverige B och Enter Sverige C tappade 1,5 % i maj medan fondens jämförelseindex, SIXPRX gick ned med 1,1 %. medan fondens jämförelseindex, SIXPRX gick ned med 1,1 %. Embracer, Medicover och Volvo bidrog mest till avkastningen under maj medan Indutrade och Storskogen tillhörde förlorarna.

Nykomling utmärker sig i portföljen

Nibe, en nykomling i portföljen sedan i januari, kom med en bra kvartalsrapport. Såväl försäljning som resultat slog marknadens förväntningar. Försäljningen ökade med hela 27 % under det första kvartalet i år. Efterfrågan påverkas främst av en kraftigt ökande energieffektiviseringstrend driven av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av kriget i Ukraina, där kartan för energipolitiken fullständigt ritas om. Liksom alla bolag påverkas Nibe av material- och komponentbrist. Det tvingar fram prishöjningar på bolagets produkter om än med en viss eftersläpning. Med den stora orderboken i ryggen och de goda tillväxtutsikterna framöver lär investeringstakten öka rejält under kommande år.

“Nibe, en nykomling i portföljen sedan i januari, kom med en bra kvartalsrapport. Såväl försäljning som resultat slog marknadens förväntningar. “

Spelutvecklare på frammarsch

Embracer var månadens stora kursvinnare i portföljen. Aktien steg med cirka 30 % från tidigare pressade nivåer. Kvartalsrapporten (Q4) låg hyggligt i linje med förväntningarna. Det är en utmaning för alla att lägga prognosen i Embracer med tanke på de stora förvärven som gjordes under förra året. En fingervisning om svårigheterna är att omsättningen väntas fördubblas under det just påbörjade räkenskapsåret, från dryga 19 miljarder kronor till drygt 40 miljarder kronor.

Dessutom väntas Embracer, att utöver alla andra spel, släppa fyra AAA-spel under de kommande tolv månaderna. Ett AAA-spel utmärks av att det är stora utvecklingskostnader, högprofilerat (exempelvis GTA) och inte minst att det förhoppningsvis blir en storsäljare. Embracer räknar med att hålla samma årliga lanseringstakt av AAA-spel och övrigt sortiment fram till och med 2026.

Vi har sålt innehavet i Kinnevik och byggt på vår position i EQT. Kursen i EQT har halverats sedan årsskiftet. Vi tycker att de har en mycket stark affärsmodell, inte minst när det gäller att ta ut förvaltningsavgifter. Kinnevik har inte en lika utmejslad affärsidé och i valet av de två har vi bedömt att EQT bör har bättre långsiktiga förutsättningar.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.