Månadsrapport Enter Sverige mars 2024

Breda börsuppgångar i mars

Mars var en stark månad för världens index med MSCI World upp 3,4 % och Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) upp 5,0 % inklusive utdelningar. Marknaden prisar nu in c.65 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024 (jämfört med c.150 punkter i slutet av december). I USA, Storbritannien, euroområdet, Norge och Sverige agerade centralbankerna enligt förväntan när de beslutade att lämna styrräntorna oförändrade. Räntor på 10-åriga statsobligationer var ned under månaden (eg USA ned 5 punkter, Sverige ned 18 punkter).

Enter Sverige A, B och C slog index

Enter Sverige A, B och C steg med 6,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 5,7 %. Balder, JM och AAK bidrog mest till relativavkastningen medan Securitas, Medicover och Nibe bidrog minst.

Positiva tongångar på EQT:s kapitalmarknadsdag

I början av mars hade EQT sin kapitalmarknadsdag. Aktien var upp kraftigt under dagen, främst beroende på förhoppningen om en dubbling av riskkapitalmarknadens totala kapital (AUM) till 2030 och att EQT förväntar sig att deras AUM kommer att växa mer än så. Analytikerna verkar pensla in en AUM-tillväxt för EQT på ca 50 % till slutet av årtiondet. Om EQT är i närheten av att vara korrekta i sin bedömning tror vi att estimaten över tid ska upp mycket. Att EQT idag är ett av världens största riskkapitalbolag sett till nyligen rest kapital är också värt att notera. Bolaget har i dagsläget mer än 230 miljarder euro i förvaltat kapital  och ca 50 aktiva fonder inom riskkapital, infrastruktur och fastigheter.

Två efterlängtade avyttringar inom Embracer

Efter mycket spekulationer kom så två stora avyttringar inom Embracer: större delen av tillgångarna inom Saber och Gearbox. När allt är klart sänker detta nettoskulden substantiellt och halverar capexbehovet samtidigt som fritt kassaflöde förbättras. Välbehövliga förändringar både i det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet.

”Under mars tog vi en mindre position i Camurus och presterade över jämförelseindex. Förändringar i fondbolagen lovar gott inför framtiden.”

Stark rapport från H&M

I slutet av månaden rapporterade H&M en stark kvartalsrapport med ett rörelseresultat som var cirka 50 % över förväntan (litet kvartal). En stor del av detta var drivet av interna förbättringar vilket är positivt.

Intåg i Camurus

Under mars tog vi en mindre position i Camurus. Bolaget finns sedan tidigare i Enter Select. Camurus är ett läkemedelsföretag med produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina (hormonrelaterade) sjukdomar. Bolaget har en patenterad depåinjektionsprodukt för långtidsfrisättning av läkemedel (dagar till månader). Deras viktigaste produkt Buvidal/Brixadi är verksamt mot opioidberoende, ett samhällsproblem som ökar kraftigt globalt. Camurus är kassaflödesgenererande sedan cirka två år tillbaka, har en hög dubbelsiffrig rörelsemarginal (ca 30 % 2023) och kommer att växa med dubbelsiffrig tillväxt de kommande åren.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.