Månadsrapport Enter Sverige november 2022

Lovande prognoser för spännande fondbolag

Inflationsstatistik, ränta och recessionsoro inför 2023 var fortsatt i fokus för aktiemarknaden under november. Under månaden höjde Amerikanska FED räntenivån med 0,75 % vilket även Bank of England och Riksbanken gjorde. Amerikansk inflationsdata visade dock en lägre ökningstakt än förväntat och centralbankerna har börjat signalera att de närmar sig slutet av räntehöjningarna. Under månaden steg aktiemarknaderna med 5–10 %, långa räntor föll och kreditspreadar sjönk.

Enter Sverige A steg med 7,6 % i november, Enter Sverige B steg med 7,6 % i november och Enter Sverige C steg med 7,6 % i november samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 7,3 %.

Afry, Epiroc och Troax bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet under månaden medan Embracer, Arjo och SEB bidrog minst.

Embracer ett bolag i blickfånget

Embracer kom med en rapport som skapade en hel del turbulens i aktien som var ned cirka 20 % under rapportdagen. Resultatet kom in marginellt lägre än marknadens förväntningar. Det som fick aktien på fall var till största delen att bolaget justerade ned sin resultatprognos för helåret med dryga 10 %. Att samtal pågår för att bättre kunna kapitalisera på partner- och licensavtal gav också upphov till en hel del osäkerhet i marknaden. När, med vilka, omfattningen –frågorna är många. Vi hade ett längre enskilt samtal med Lars Wingefors, CEO och huvudägare i Embracer, och känner oss trygga med att den grundläggande strategin för bolaget ligger fast.

“AAK poängterade också att de är på god väg att uppnå 100 % plantagespårbarhet för soja-och palmolja år 2025.”

100 % spårbarhet i horisonten

I november hade AAK sin kapitalmarknadsdag. Bolaget bibehåller sitt finansiella mål om 10 % EBIT-tillväxt per år men adderade också en ”ambition” om att dubbla EBIT per kg till 2030. Detta ska uppnås genom ökat fokus på tillväxt inom prioriterade specialmarknader med högre marginal, effektivitetsprogram och via förvärv. Dessutom tror bolaget att premiumsegmenten av verksamheten kommer att växa 4–6 % årligen, vilket tillsammans med dubblingen av EBIT per kg innebär att AAK snarare kan uppnå en EBIT-CAGR om 13–15 % till 2030. Bolaget poängterade också att de är på god väg att uppnå 100 % plantagespårbarhet för soja-och palmolja år 2025.

Medicover redo att skörda frukterna

I början av månaden släppte Medicover sin rapport för tredje kvartalet. Resultatet kom in relativt i linje med förväntningarna men avskrivningarna var högre vilket gjorde att vinst per aktie var lägre än väntat. Årlig priskomponent var upp i genomsnitt 6 % i kvartalet, vilket var lägre än inflationen. Dock kommer indexeringar hjälpa i Q4, exempelvis via den polska verksamheten. Bolaget har investerat kraftfullt i olika verksamheter de senaste två åren vilket kommer att bära frukt om ytterligare 1–3 år. Vi tror att lättare jämförelsetal, något lägre expansionstakt, bättre lönsamhet i nya enheter och prishöjningar kommer leda till förbättrade marginaler under 2023. Vi kommer i början av 2023 resa runt och besöka Medicovers växande indiska verksamhet (ca 11 % av bolagets omsättning) – något vi får återkomma till i månadsrapporten för januari.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.