Månadsrapport Enter Sverige november 2023

Lägre långräntor och ett bättre marknadssentiment i horisonten

Under november såg vi en stor förändring inom räntepolicys, långräntor och marknadssentiment. Amerikanska FED valde att lämna styrräntan oförändrad, vilket var väntat, men kommentarerna om framtiden var mjukare än tidigare. Marknaden prisar nu inte in fler räntehöjningar från FED och ser cirka 110 punkters sänkning under 2024 med start under mitten av året. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk med runt 60 punkter under månaden. Sveriges Riksbank överraskade marknaden då de lämnade styrräntan oförändrad vid 4 %. Den svenska 10-åriga statsobligationen sjönk med runt 35 punkter under månaden. Kommentarerna från amerikanska FED samt att amerikansk inflation kom in lägre än väntat fick världens marknader att vända uppåt under november. S&P500 var upp cirka 9 %.

En ögonblicksbild på portföljen

De 26 innehaven i Enter Sverige har en portföljviktad tillväxt i vinst per aktie (estimat) om 15 % 2023E och 8 % 2024E. Portföljviktad avkastning på eget kapital ligger för närvarande på 16 %. Då tillväxt i vinst per aktie ofta styr bolags långsiktiga aktiekursutveckling är dessa parametrar viktiga för oss. Hög vinsttillväxt i kombination med hög avkastning på kapital skapar över tid god värdetillväxt.

Stadig uppgång för fonden i november

Enter Sverige A och B steg med 9,3 % under månaden och Enter Sverige C med 9,3 %, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 9,2 %. Addtech, Balder och Hexagon bidrog mest till relativavkastningen medan Linc, AAK och SEB bidrog minst.

Medicover i medvind

Medicover rapporterade siffror för tredje kvartalet med en organiskt tillväxt på 15 % och med högre marginaler än väntat. Rörelseresultatet växer jämfört med föregående år och bolaget har passerat den tidigare perioden med Covidtestning lönsamhetsmässigt. Efter en kraftig investeringsfas som nu börjar takta av kommer utbyggnaden av kliniker på framför allt den indiska marknaden ge en positiv operationell hävstång. Lägre kostnader för investeringar samt en högre beläggningsgrad på sjukhusen ger positiv effekt på kassaflöde och lönsamhet. Bolaget utrycker förtroende för sina finansiella mål för år 2025 och vi tror att Medicover kommer växa med kraftig dubbelsiffrig lönsamhetstillväxt de kommande två åren.

”Portföljviktad avkastning på eget kapital ligger för närvarande på 16 %. Då tillväxt i vinst per aktie ofta styr bolags långsiktiga aktiekursutveckling är dessa parametrar viktiga för oss. Hög vinsttillväxt i kombination med hög avkastning på kapital skapar över tid god värdetillväxt.”

Styrkebevis från Nibe

Nibes resultatutfall för tredje kvartalet var i linje med förväntningarna. Det största segmentet, Climate Solutions, kom dock in bättre gällande lönsamhet och marginal vilket är ett styrketecken givet något svagare underliggande marknad. Bolaget påpekar att de nästkommande kvartalen kommer att påverkas av högre lagernivåer hos värmepumpsdistributörer. Men bolagets bedömning är att den underliggande efterfrågan på medellång sikt kommer vara god, givet olika nya incitamentssystem för värmepumpar samt marknadens efterfrågan på mer energieffektiva värmesystem. Vi tror också att Nibes starka varumärke samt dess långsiktiga relationer med distributörer och installatörer gör bolaget välpositionerat för den fortsatta tillväxtresan.

Bonesupport ett innehav för framtiden

I slutet av november hade vårt innehav Bonesupport kapitalmarknadsdag. Det var ett framåtlutat evenemang där bolaget trycker på att tillväxten för 2024 kommer ligga över 40 %. Analytikerna estimerade tidigare en tillväxt på runt 35 %. Bonesupport meddelade också att de under 2025 kommer att söka ett FDA-godkännande för antibiotikaprodukten Cerament V i USA. Under våren kommer FDA-beskedet gällande Cerament G för label extension av trauma i USA. Bonesupport ämnar också komma in på marknaden för ryggradsfusion (kirurgisk förstyvning av ryggraden) under 2025–2026. Detta är en stor marknad, men potentialen för bolaget ligger längre fram i tiden.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.