Månadsrapport Enter Sverige oktober 2022

Stark organisk tillväxt möter ökade kostnader

Inflation, stigande räntor och recessionsoro inför 2023 var fortsatt i fokus under oktober månad. Trots att den amerikanska tioåringen gick upp ytterligare under oktober, steg även börser på båda sidor om Atlanten.

Aktiemarknaden är mitt inne i rapportperioden för tredje kvartalet. Många bolag har rapporterat stark organisk tillväxt i Q3, medan marginaler generellt inte riktigt har nått förväntningarna. En stor förklaring till detta är att bolagen fått igenom prishöjningar men att ökade kostnader och fortsatt komponentbrist har pressat lönsamheten. Både råvarupriser och fraktrater har kommit ned betydligt under hösten vilket borde dämpa kostnaderna för insatsvaror framöver. Konsumenternas förtroende fortsätter att sjunka.

Enter Sverige A, B och C steg alla med 5,3 % under månaden, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 6,4 %. Electrolux, Linc och Medicover bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet medan Embracer, Addtech och Viaplay bidrog minst.

Fastigheter en risksektor

Under oktober sålde vi vår position i Balder. VI tror att aktien och fastighetssektorn kommer att vara under fortsatt press de kommande kvartalen givet räntehöjningar, fastighetsomvärderingar, sämre kassaflöde och refinansieringsrisker.

Stark efterfrågan inom gruvindustri och energi

Sandvik var bland de första verkstadsbolagen att rapportera och slog marknadens förväntningar på både orderingång och försäljning. Den förväntade avmattningen inom verkstadssektorn (fallande PMI indikerar nedgång i efterfrågan) verkar fördröjas ytterligare några månader då Sandvik rapporterade oförändrad efterfrågan i närtid. Sandvik har höjt sina priser och säger att de nu kan kompensera sig fullt ut.

“Sandvik var bland de första verkstadsbolagen att rapportera och slog marknadens förväntningar på både orderingång och försäljning.”

Aktieökning när Electrolux sparar in

Electrolux Q3 var som förväntat i vissa delar mycket svagt (efter att ha vinstvarnat tidigare). Det gäller främst verksamheten i USA där de gick med förlust under kvartalet. Nu väntar nya krafttag och ett besparingsprogram på sju miljarder SEK fram till 2024. Det kommer att beröra alla delar i koncernen, men den absoluta huvuddelen riktas mot USA-verksamheten. Arbetsstyrkan ska minskas med upp till 4000 personer, vilket ger stöd åt bolagets besparingsprognos på 4–5 miljarder kronor redan nästa år. Till det kan läggas lägre kostnader för insatsvaror som till exempel stål. Med den här medvinden 2023 och en värdering på historiska bottennivåer har vi ökat på vår position i aktien.

Glad prognos för Arjo

28 oktober höll Arjo sin kapitalmarknadsdag i samband med Q3-rapporten, som inte nådde upp till förväntningarna. Bruttomarginalen var främst kopplad till kostnadsökningar och svag utveckling inom uthyrning av intensivvårdsprodukter i USA. Bolaget bibehöll sina organiska tillväxtmål för 2023–2025. SEM-scannern
(trycksårsprevention) kommer enligt Arjo att bidra med 200 miljoner SEK i försäljning 2023 (ca 2–3 % tillväxt för gruppen). EBITDA-marginalmålet på 23 % väntas nu nås år 2025 snarare än 2023. Samtidigt poängterar bolaget att bruttomarginalen borde förbättras redan i Q4 – samt in i 2023 – givet prishöjningar som motverkar materialkostnadsökningar. Vi tror därför att Arjo kan få en vinstutveckling kring +15 % per år de närmaste åren.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.