Enter Småbolagsfond tilldelas utmärkelsen Årets Sverigefond

Enter Småbolagsfond tilldelas utmärkelsen Årets Sverigefond

Motiveringen för priset som Årets Sverigefond 2020 lyder:

Genom att kombinera hållbarhet och tydligt fokuserad aktiv förvaltning tillsammans med decennier av kunskap om svenska aktier har fonden på ett imponerande sätt sprungit ifrån konkurrerande Sverigefonder under året. Man har på ett framgångsrikt sätt skapat god diversifiering i portföljen med världsledande svenska småbolag såväl som småbolag med mer lokal närvaro – en perfekt och nödvändig kombination i en minst sagt turbulent marknad år 2020.

Vi är både stolta och tacksamma för utmärkelsen Årets Sverigefond! Andelsägarnas kapital har sedan fondens start för fem år sedan vuxit med hela 230%. Under mer än 20 år har vi specialiserat oss på investeringar i svenska bolag med hållbara affärsmodeller, starka marknadspositioner och med tydlig tillväxtpotential. Vi vill ha närhet till de bolag vi investerar i. Det ökar både förståelsen och kunskapen. Värdetillväxten i Enter Småbolagsfond kommer från flera olika investeringar snarare än några få. Det tror vi också är bra för andelsägarna. Vi känner oss väldigt mycket som en förvaltare i tiden. Och för framtiden.” säger Henrik Lindquist, VD, Enter Fonder.

Några snabba frågor till Jon, förvaltare av Enter Småbolagsfond:

Vad är anledningen till att fonden gick så bra förra året?

I grunden är det många investeringar som har bidragit till avkastningen. Ser man på portföljen så har bolagen vi haft i fonden levererat väldigt bra vinster så det är främsta anledningen till att fonden gick så bra förra året.

Kan du berätta lite om fondens förvaltningsinriktning?

Små bolag växer vinsten snabbare än stora bolag. Det är när bolag går från att vara små till stora som du ser den bästa utvecklingen i aktiekursen. Det här tar vi fasta på i vår småbolagsfond och investerar i just mindre bolag på Stockholmsbörsen. Vår investeringsfilosofi bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi investerar i. För småbolagssegmentet blir det än viktigare då bevakningen från analytiker och media är mer begränsad. Vi har därför tät kontakt med företagsledningarna för våra portföljbolag för att kunna agera och påverka. Idag är det 45 bolag i fonden för att få en bra diversifiering och minska positionsrisken. Varje enskild investering i fonden görs på egna meriter, så vi tänker inte på sektorindelning eller vikt i index. Grunden i alla investeringar ska vara att det är bolag som vi tror ska kunna växa vinsten bra på lång sikt. Vårt mål är att investera i bolag som växer sin vinst med 15% per år eller mer. Över 5 år ger det en fördubbling av vinsten, något som ger avtryck i aktiekursen.

Vad tror du om framtiden för fonden?

Många kvalitetsbolag med bra tillväxtförutsättningar har under året fått en uppvärdering till lite utmanande nivåer. På kort sikt ger det så klart en risk för att det kan bli en korrigering i vissa aktiekurser. Det här är något vi följer noga och vid behov byter vi ut bolag som blir allt för högt värderade. Om bolagen i fonden levererar sina vinster som vi tror så kommer dock vinsterna äta upp en kortsiktig nedgång så man över ett längre tidsperspektiv får en fortsatt god avkastning.

Kort om utmärkelsen

Utmärkelsen Årets Fonder delas ut av Fondmarknaden.se i 10 kategorier samt för Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling. Arbetet med att ta fram vinnarfonderna har pågått under slutet av 2020, det är hård konkurrens och kriterierna man tittar på är bland annat avkastning under 2020 samt genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå och sharpekvot.

Utmärkelsen utses bland de 1800 fonder som handlas på marknadsplatsen Fondmarknaden.se. Fonderna bedöms utifrån den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen. Utöver detta bedöms även fonderna utifrån deras hållbarhetsarbete. Varje fond får ett hållbarhetsbetyg baserat på parametrarna miljö, social och etik.

Låter det intressant?

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.